Rehoboth Speciaal Basisonderwijs, Ochten

Het Katsland 6 4051 KA Ochten

  • Schoolfoto van Rehoboth Speciaal Basisonderwijs, Ochten
  • Schoolfoto van Rehoboth Speciaal Basisonderwijs, Ochten
  • Schoolfoto van Rehoboth Speciaal Basisonderwijs, Ochten

In het kort

Toelichting van de school

De Rehobothschool is een christelijke school op gereformeerde grondslag voor speciaal basisonderwijs te Ochten.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijbels genormeerd onderwijs
  • Putten uit een rijke Bron
  • Passend onderwijs
  • Kwaliteit en veiligheid
  • Ieder kind heeft zijn talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school valt onder het Speciaal Basisonderwijs. De gemiddelde score kan hier (nog) niet getoond worden.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
89
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven