Basisschool De Morgenster

Frans Huismansstraat 20 8072 HH Nunspeet

Schoolfoto van Basisschool De Morgenster

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van CNS De Morgenster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie : Met de Bijbel als fundament ontwikkelen wij ons permanent !

Visie : De Morgenster, de school waar je mag worden wie je bent.

1. Wij vinden het welbevinden en de veiligheid van de kinderen een basisvoorwaarde. ?

2. Wij zijn als team prestatiegericht en streven ernaar dat welbevinden en leerprestaties, die zijn aangepast aan de individuele leerling, hand in hand gaan. Vanuit deze basis kan gewerkt worden aan leerprestaties, die aangepast zijn aan de individuele leerling. Ons onderwijs sluit aan bij de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van het kind. ?

3. Wij vinden dat het onderwijs interessant, motiverend, uitdagend en betekenisvol moet zijn en moet plaatsvinden in een professionele uitdagende werk- en leefomgeving. ?

4. We willen vanuit de basis van klassikaal leren gaan zoeken naar mogelijkheden van actief leren (zelfstandig werken, samenwerkend leren)

5. Wij vinden dat een kind van nature graag wil leren en wij willen als school daar sturing aan geven.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven