Basisschool Hoffenne

Invaltij 17 2201 WN Noordwijk

  • Schoolfoto van Basisschool Hoffenne
  • Schoolfoto van Basisschool Hoffenne
  • Schoolfoto van Basisschool Hoffenne
  • Schoolfoto van Basisschool Hoffenne
  • Schoolfoto van Basisschool Hoffenne

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen-wijs
  • Passie
  • Verbinding
  • Persoonlijk
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Hoffenne is een kleine basisschool. Het heeft een stabiel leerlingaantal. Het voordeel van een kleine school is dat kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen. Zo dragen we samen de verantwoordelijkheid van het onderwijs aan en het welbevinden van onze kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Hoffenne vinden we het schoolklimaat en de veiligheid een groot goed. Met elkaar zijn we verantwoordelijkheid voor deze veiligheid. Met behulp van diverse programma's werken we samen aan een fijn schoolklimaat.

Daarnaast geven de jaarlijkse monitors ons een beeld van de zaken die goed gaan en hetgeen aandacht behoeft. Zo blijven we als school ons continu verbeteren in het belang van de veiligheid en het het veiligheidsgevoel van de kinderen.

Terug naar boven