Het Noordermerk

Het Noordermerk 2 8079 TN Noordeinde (Gelderland)

  • Schoolfoto van Het Noordermerk
  • Schoolfoto van Het Noordermerk
  • Schoolfoto van Het Noordermerk

In het kort

Toelichting van de school

Het Noordermerk is een christelijke basisschool waar we de unieke talenten van kinderen tot bloei willen laten komen. Betrokkenheid van en samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Er is veel aandacht voor veiligheid en structuur, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen.

Gekwalificeerde leerkrachten en IB-ers maken gebruik van up-to-date methodes en ICT.

Onze school is één van de scholen van Stichting De Akker, een schoolvereniging voor protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving.

Meer informatie vindt u op www.stichtingdeakker.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment gaan er 42 leerlingen naar onze school. Het leerlingenaantal is de laatste jaren redelijk stabiel. De meeste kinderen wonen in Noordeinde. Ook vanuit Kerkdorp en Wezep bezoeken leerlingen de school. We willen dat iedereen (kinderen, ouders en medewerkers) met plezier naar school gaan. Deze basis geeft ruimte om te leren en te ontwikkelen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
33
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven