Basisskoalle De Klimstien

Marijkepaed 2 9257 VC Noardburgum

Schoolfoto van Basisskoalle De Klimstien

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een ontmoetingsschool die in augustus 2019 ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Wilt u meer weten over onze school? Kom dan eens langs. We staan u graag te woord!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren
  • Samen spelen
  • Samen werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het huidige schooljaar 2022-2023 zijn we begonnen met 156 leerlingen verdeeld over 8 (jaar)groepen.
Er zijn 13 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten werkzaam.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij signalering van kindermishandeling en/of huiselijk geweld volgen wij de stappen van de Friese meldcode (https://www.veiligthuisfriesland.nl/).

Terug naar boven