Omnis Kindcentrum de Meidoorn

Diaconielaan 6 4443 AP Nisse

  • We zijn zo veel mogelijk buiten: om te leren en te ontdekken en uiteraard te lunchen,
  • Op de Meidoorn leren we van, met en in de natuur
  • Uw kind vanaf groep 2 een iPad in bruikleen. We werken hierop als dat een meerwaarde heeft voor de les.

In het kort

Toelichting van de school

Op zoek naar een groene en uitdagende omgeving voor uw kind? Kom dan eens kijken in ons groene kindcentrum. Op De Meidoorn leren we met, van en in de natuur. Maak een afspraak voor een vrijblijvende rondleiding via meidoorn@omnisscholen.nl of kijk op omniskindcentra.nl voor meer informatie.

De groene, buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar wordt verzorgd door Windkracht 4-12 (onderdeel van Kinderopvang Windekind).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Optimaal ontwikkelresultaat
  • Samen
  • Groene identiteit
  • Moderne, digitale leermiddelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de Meidoorn is al vele jaren stabiel. Vrijwel alle leerlingen uit het dorp die geen kerkelijke achtergrond hebben kiezen voor onze school. Het leerlingen aantal schommelt zodoende altijd tussen de 45 en 35 leerlingen.
Onze school is hierdoor dan ook gespecialiseerd in het werken met combinatiegroepen en is in staat extra aandacht te geven aan alle kinderen.

De kinderen zijn al vanaf de kleutergroep gewend om in één lokaal met verschillende activiteiten bezig te zijn. Daardoor leren onze leerlingen van jongs af aan rekening te houden met elkaar. De oudere leerlingen kunnen de jongere leerlingen helpen. Het is voor uw kind ook een belangrijke ervaring eerst tot de jongsten in een groep en later tot de oudsten te horen. De rivaliteit tussen de leerlingen is gering, omdat de onderlinge verschillen gemakkelijker worden geaccepteerd. Daarnaast groeit ook de zelfstandigheid. Dat levert verschillende rollen op die bijdragen aan de sociale ontwikkeling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
56
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven