Basisschool De Luithorst

Gildekamp 6010 6545 LX Nijmegen

Schoolfoto van Basisschool De Luithorst

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Luithorst!

Samen raken we de juiste snaar!

De Luithorst is een school waar kinderen ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Wij vinden het belangrijk dat elk kind gezien wordt en de aandacht krijgt die het verdient.
Samen met de kinderen zorgen wij er voor dat de school een veilige plek is. 
De verschillen het uitgangspunt vormen om tegemoet te komen aan ieders talent!verschillen.
We hebben oog en oor voor elkaar en voelen ons verantwoordelijk voor het algemeen belang!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Vreedzame School
  • Sportieve en gezonde school XL
  • Stichting LeerKRACHT
  • Kindgericht onderwijs
  • Ontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2018 is de Luithorst samen gegaan met de naastgelegen school de Kampus. 
Hierdoor is het leerlingaantal per 1-8-2018 met ongeveer 90 leerlingen gestegen.
De Luithorst heeft dan ongeveer 355 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven