Kindcentrum De Uitdaging

Dick Brunastraat 1 6515 ZZ Nijmegen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Uitdaging
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Uitdaging
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Uitdaging

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Kindcentrum De Uitdaging, de school in de wijk De Grote Boel in Nijmegen! Daar waar uw kind uitgedaagd en gezien wordt!

De Uitdaging is een nieuwe basisschool in Nijmegen Noord. Vooralsnog gehuisvest in voorzieningenhart De Klif, maar we gaan dit schooljaar over naar ons prachtige nieuwe gebouw, passend bij onze onderwijsvisie! Wij willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op leven en werken in de 21e eeuw; eentijd vol nieuwe en snel veranderende uitdagingen! Kinderen die opgroeien in deze tijd hebben naast belangrijke basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen ook vaardigheden nodig als kritisch en creatief denken, samenwerken, communicerenen mediawijsheid (21e eeuwse vaardigheden). Wij dagen uw kind uit. 

Hoe wij verder vorm geven aan ons onderwijs en vanuit welke visie we dit doen, kunt u lezen in deze schoolgids. Wij hopen dat u na het lezen van de schoolgids een goede indruk heeft van De Uitdaging en het onderwijs dat uw kind op onze school volgt.

Website Kindcentrum De Uitdaging

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gepersonaliseerd leren
  • Werken aan brede vaardigheden
  • Eigenaarschap
  • 'Leren leren'
  • Werken in units

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Uitdaging is de school in de nieuwe wijk De Grote Boel in Nijmegen.

De komende jaren zal Kindcentrum De Uitdaging groeien. Het gebouw kan 480 leerlingen huisvesten. Hieronder vindt u een overzicht van de groei vanaf de start tot het huidige schooljaar (leerlingaantal start van het schooljaar).


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
298
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven