Christelijke Basisschool De Appelgaard

Barneveldseweg 182 3862 PD Nijkerk

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Appelgaard
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Appelgaard

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het Schoolvenster van De Appelgaard. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Appelgaard. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Basisschool De Appelgaard is volop in ontwikkeling. Er start een aanbod voor pientere peuters en kleuters, het buitenterrein van 1ha. wordt een prachtige natuurlijk  speel- en ontdekplaats.  Tevens is er van 7 tot 19.00 kinderopvang mogelijk. Hiervoor werken wij samen met Bzzzonder.

U bent  van harte welkom voor een informatief en orienterend gesprek.

Caroline van Leijenhorst
Directeur
0342-461632

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ruimte
  • vernieuwend
  • enthousiast
  • ontwikkeling
  • aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven