Basisschool Sint Jozef, daltononderwijs

Kerkstraat 9 6606 AJ Niftrik

Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef, daltononderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Sint Jozef te Niftrik. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • daltononderwijs
  • zelfstandigheid
  • kleinschalig
  • onderwijs op maat
  • ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Sint Jozef is een kleine dorpsschool met een stabiel leerlingaantal van ongeveer 40 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
28
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven