De Wingerd

Van Beethovenlaan 35 2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel

  • Schoolfoto van De Wingerd
  • Schoolfoto van De Wingerd
  • Schoolfoto van De Wingerd
  • Schoolfoto van De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Wingerd locatie van Beethovenlaan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, spelen en vieren
  • Kanjerschool
  • Eigenaarschap bij kinderen
  • Coöperatief leren
  • Ontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen de gemeente Zuidplas zijn er diverse aanbieders van naschoolse opvang. Alle aanbieders komen de leerlingen van onze school ophalen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen het schoolbestuur van de RVKO is een vertrouwenspersoon aanwezig. In de schoolgids/kalender staat beschreven hoe men contact op kan nemen met de vertrouwenspersoon.

Terug naar boven