't Hof van Rhijnhuysen

Graaf Dirklaan 2 3434 SZ Nieuwegein

Schoolfoto van 't Hof van Rhijnhuysen

In het kort

Toelichting van de school

In een veilige omgeving bouwen aan een stevige basis

De basisschool is één van de belangrijkste momenten in het jonge leven van uw kind. Maak daarom kennis met 't Hof van Rhijnhuysen. Wij helpen uw kind met alle belangrijke stappen en stapjes, zodat hij of zij na groep 8 klaar is voor de toekomst. zodat de wereld daarna aan hun voeten ligt

Voor meer informatie kunt u terecht op www.thofvanrhijnhuysen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openbaar
  • ondernemerschap
  • duurzaam (leren)
  • wereldburger/global education
  • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven