Lucas Galecop

Aert de Gelderhage 1 3437 KB Nieuwegein

  • De school met plezier in leren, vertrouwen in elkaar en bewogenheid in al ons werk...
  • Schoolfoto van Lucas Galecop
  • Schoolfoto van Lucas Galecop
  • Project Wetenschap & Techniek in samenwerking met de Universiteit Utrecht en het ROC

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool Lucas Galecop. We bieden een gevarieerd en eigentijds onderwijsaanbod, met Engels, Burgerschap en Creativiteit en met oog voor duurzaamheid. De school is gehuisvest in twee ruime gebouwen en heeft veel buitenruimte rondom de school. Onze school maakt deel uit van de Stichting Trinamiek (www.trinamiek.nl), met 22 scholen in deze regio, een krachtig koersplan en een actief intern kennisnetwerk bouwen we iedere dag verder aan ons onderwijs. Op deze schoolvensters pagina's vindt u cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen en de samenstelling van ons personeel. U bent van harte welkom voor een rondleiding, dit kan door contact met ons op te nemen via info@lucas-galecop.nl of 030-6034479. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren!
  • Vertrouwen in elkaar
  • Bewogenheid in al ons werk
  • Vakmanschap
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een middelgrote school. Per oktober 2019 hebben wij 224 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

Weergave

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven