Lucas Galecop

Aert de Gelderhage 1 3437 KB Nieuwegein

  • Leren, plezier en groei op Lucas Galecop!
  • We zijn een Vreedzame School, wat betekent dat we oog en oor hebben voor elkaar
  • Achter de school hebben wij een moestuin waar kinderen kunnen zien hoe bijvoorbeeld courgettes groeien
  • Schoolfoto van Lucas Galecop

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool Lucas Galecop. We bieden een gevarieerd en eigentijds onderwijsaanbod, met Engels, Burgerschap, Denkgewoonten en Creativiteit en met oog voor duurzaamheid. De school is gehuisvest in twee ruime gebouwen en heeft veel buitenruimte rondom de school. Onze school maakt deel uit van de Stichting Trinamiek (www.trinamiek.nl), met 22 scholen in deze regio, een krachtig koersplan en een actief intern kennisnetwerk bouwen we iedere dag verder aan ons onderwijs. Op deze schoolvensters pagina's vindt u cijfers en feiten over ons onderwijs, onze leerlingen en de samenstelling van ons personeel. U bent van harte welkom voor een rondleiding, dit kan door contact met ons op te nemen via info@lucas-galecop.nl of 030-6034479. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in leren!
  • Vertrouwen in elkaar
  • Bewogenheid in al ons werk
  • Vakmanschap
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een middelgrote school. Zowel ouders in de wijk Galecop als in de wijken er omheen weten de weg naar Lucas Galecop goed te vinden. We hebben de afgelopen jaren een grotere toestroom van leerlingen gekregen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven