de Zandbloem

Lupinestraat 23 3434 HA Nieuwegein

In onze brede school bevindt zich naast onze school ook de katholieke school de Tweeklank en twee kinderopvangorganisaties: Blos en Kind&Co.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Zandbloem!

Binnenkort wordt deze site herschreven met onze eigen kernwaarden, visie en missie. 

Onze motto is SAMEN DOEN IS SAMEN GROEIEN

En dat doen we samen met de kinderen, leerkrachten en ouders. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • identiteit
  • talenten
  • kritisch en sterk
  • kennis en vaardigheden
  • samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Willem Alexanderschool is een school die aan veel leerlingen een plek mag bieden. We hebben drie locaties in Nieuwegein Zuid. Hierdoor kunnen we 'groot zijn' en onze krachten bundelen voor goed onderwijs. En ook de aandacht behouden voor 'het kleine', als het gaat om sfeer en het je thuis voelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit schooljaar kent nog een overgang naar het 5-gelijke dagen model. De groepen 8 krijgen nog één kwartier extra aangeboden, zodat deze leerlingen voldoen aan het wettelijk vastgestelde minimale aantal lesuren gedurende hun schoolloopbaan. Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn dan voor alle groepen de begin- en eindtijden gelijk.

De opvang voor en na school is op de locaties in Vreeswijk voornamelijk geregeld via Prokino. De locatie Lupinestraat is onderdeel van de brede school ‘De Lotus’. In dit gebouw zit ook KMN Kind & Co.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven