Christelijke Basisschool De Wegwijzer

Kerkplein 2 A 5317 JT Nederhemert

  • In 2010 is de school uitgebreid tot 12 klaslokalen. Daarnaast zijn er een middenruimte, diverse kleine ruimtes en een speellokaal.
  • Dit is de eigen ingang van de kleuters. Dit zit een rustig gedeelte van de school vlak bij het eigen kleuterplein.
  • In juni '13 is er een nieuw speeltoestel geplaatst op't kleuterplein. Door o.a.de rommelmarkt en m.b.v. veel vaders konden we dit realiseren
  • In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van digitale schoolborden. Er is voor gekozen dit niet in de kleutergroepen te doen.
  • Er is een eigen vlag met logo. Deze is gebruikt bij de heropening in december 2010. En wordt nu opgehangen bij bijzondere gelegenheden

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Wegwijzer. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. In het kort kunnen we u vertellen dat we een Christelijke Basisschool zijn met ruim 230 leerlingen en ongeveer 25 peuters in voorschool 'Eigen-wijs'. De school groeit in de komende tijd tot ongeveer 270 leerlingen. De Wegwijzer heeft een open toelatingsbeleid, wat wil zeggen dat alle kinderen uit het dorp, maar ook uit de directe omgeving welkom zijn. Wel moeten alle ouders een identiteitsverklaring ondertekenen waarmee ze aangeven de identiteit van de school te respecteren.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school zit sinds 2009 weer in de lift. Van 2006 tot 2009 was er een behoorlijke daling te zien van 221 naar 198 leerlingen. NA 2009 is het leerlingenaantal weer gaan groeien. Van 2009 tot 2013 is het leerlingenaantal van 198 weer gestegen naar 228 op 1 oktober 2013. Volgens de prognoses kan het leerlingenaantal verder stijgen naar 260/270 leerlingen in de komende jaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
264
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven