Basisschool De LenS

Langenboomseweg 1 b 5451 JH Mill

Schoolfoto van Basisschool De LenS

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het Schoolvenster van Basisschool De LenS te Mill.

Dit SchoolVenster laat u zien wie wij zijn. We doen dit door u de gegevens van DUO, de Inspectie en onze school te tonen. Bij de cijfers en feiten geven wij, waar nodig, een toelichting. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven