CSN SO

Porseleinstraat 14 6216 BP Maastricht

  • Schoolfoto van CSN SO
  • Schoolfoto van CSN SO
  • Schoolfoto van CSN SO
  • Schoolfoto van CSN SO

In het kort

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan verschillende doelgroepen. Onze leerlingen hebben uiteenlopende onderwijsbehoeften op het gebied van intelligentie, ontwikkeling en gedrag. Wij bieden ook onderwijs aan leerlingen die een kleine veilige setting nodig hebben om überhaupt tot leren te komen.

Onze missie is ‘kinderlijk’ eenvoudig: goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen.

Deze missie vertalen we naar de ‘Campus Special Needs‘ die er is voor kinderen van 4 tot 12 jaar die onze specialistische onderwijsexpertise nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ruimte voor autonomie
  • duidelijke kaders
  • passie voor onze leerlingen
  • structuur en duidelijkheid
  • bieden van veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
245
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven