Basisschool De Vlinderboom

Kelvinstraat 3 6227 VA Maastricht

Schoolfoto van Basisschool De Vlinderboom

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer

Welkom op de schoolsite van kindcentrum de Vlinderboom.

Onderwijs en opvang gaan hier hand in hand. Eenzelfde pedagogische visie, veel overleg en doorlopende ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Elk talent telt
  • Duurzaam en vooruitstrevend
  • onderzoek en verwondering
  • Engels vanaf 2 jaar
  • maatwerk in onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten rond de 375 leerlingen. Een groot gedeelte van die leerlingen komt uit Maastricht Zuid-Oost. Het gaat dan om de wijken Heer, Eyldergaard, De Heeg, Vroendaal en Scharn. Daarnaast hebben we een 30 tal leerlingen die uit andere delen van Maastricht/Heuvelland komen en onze school bezoeken vanwege het onderwijsaanbod. Ons kindcentrum telde bij de oprichting in 2011 214 leerlingen. Nu 10 jaar later, 375. Bijna een verdubbeling van het leerlingenaantal.

Onder hetzelfde BRIN nummer van de school valt United World College Maastricht. Deze gerenommeerde internationale school is opgericht vanuit basisschool Joppenhof. Deze school had een Nederlandse en een Internationale afdeling. In 2009 werd UWCM opgericht en hierin zijn de leerlingen van de Internationale afdeling opgegaan. In 2011 is de Nederlandse afdeling van Joppenhof gefuseerd met basisschool De Burght. In 2016 is een fusie tussen de Vlinderboom en basisschool De Schans gerealiseerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

in het schoolveiligheidsplan zitten ook de documenten Meldcode en antipest protocol.

Terug naar boven