Basisschool De Vlinderboom

Kelvinstraat 3 6227 VA Maastricht

Schoolfoto van Basisschool De Vlinderboom

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer

Welkom op de schoolsite van kindcentrum de Vlinderboom.

Onderwijs en opvang gaan hier hand in hand. Eenzelfde pedagogische visie, veel overleg en doorlopende ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Schans ligt in de Maastrichtse wijk de Heeg. Na een daling van het leerlingaantal in het begin van deze eeuw is er mede door ingrijpende vernieuwing en modernisering van het onderwijs en het schoolgebouw sinds 2008 inmiddels sprake van stabilistatie en zelfs groei van het leerlingaantal.
Weergave

Leerlingen
371
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven