Tytylschool de Maasgouw Maastricht

Bemelergrubbe 5 6226 NK Maastricht

Schoolfoto van Tytylschool de Maasgouw Maastricht

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Route Stage* Maasgouw 

Stage vindt plaats in het laatste schooljaar. Al naar gelang de behoefte van de leerling kan een stageperiode kort of lang duren. In principe vindt de stage plaats gedurende de tweede helft van het laatste schooljaar van de uit te stromen leerling. Binnen de stageplekken bestaat verschillend beleid m.b.t. vervoer en vergoeding stage, meestal vanuit de WLZ (PGB of ZIN) . Dit dient vooraf besproken te worden. De stage is voor alle leerlingen een gewenningsstage. Al onze leerlingen stromen uit naar een vorm van dagbesteding. Het uitstroomprofiel kent een differentiatie in belevende , activerende of taakgerichte dagbesteding. Dit uitgangspunt vormt de basis voor het opstellen van doelen en de daaruit voortvloeiende te verrichten activiteiten gedurende de stageperiode.

*We verwijzen ook naar het beleid stage op de Maasgouw. In te zien via de directie van de school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven