WereldKidz Bontenest

Spechtenkamp 232 3607 KN Maarssen

Schoolfoto van WereldKidz Bontenest

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt een leerlingtevredenheidsonderzoek gedaan bij leerlingen van groep 6 t/m 8. Hierin wordt de veiligheidsbeleving van leerlingen meegenomen. Bij het onderzoek afgenomen in april 2022 geven de kinderen de school het rapportcijfer 8,2. Ze geven onder andere aan dat ze erg tevreden zijn over de leerkrachten, over wat ze leren op school en de regels zijn duidelijk. De algemene tevredenheid is een 8,3. Aandachtspunt ligt in de bovenbouwgroepen in de omgang met de klasgenootjes in de eigen klas. De sociale veiligheid wordt in alle groepen als goed ervaren.

De resultaten van het onderzoek worden besproken met de leerlingraad, de leerkrachten en de MR. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2022 is ook een tevredenheidsonderzoek onder ouders afgenomen. Zij geven WereldKidz Bontenest een 7,0. Teruggegeven wordt dat ouders  zien dat hun kind met plezier naar school gaat en dat de kinderen zich veilig voelen. Wat nog aandacht vraagt is de mate van informatie en communicatie vanuit school en de leerkracht. Dit is een mooi ontwikkelpunt voor de komende periode! 

De resultaten van het onderzoek worden besproken met de leerlingraad, de leerkrachten en de MR. 

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven