Katholieke Basisschool Jan Bunnik

Wagenmaker 1 3411 WN Lopik

Schoolfoto van Katholieke Basisschool Jan Bunnik

In het kort

Toelichting van de school

U bent van harte welkom bij ons "op de kaart" van KBS Jan Bunnik. Via deze weg willen wij u informeren over onze school. Momenteel zijn we bezig met aanpassingen op onze "kaart", vandaar  dat de informatie zeker nog niet compleet is.

Op deze site bieden we u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo ziet u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Om een goed beeld van onze school te krijgen verwijzen we u naar onze website; www.janbunnikschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Enthousiasme
  • Bekwaam
  • Respect
  • Betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren op school een continurooster. De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De kinderen van groep 2 gaan op vrijdag tot 12.15uur naar school.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven