Katholieke Basisschool Jan Bunnik

Wagenmaker 1 3411 WN Lopik

Kbs Jan Bunnik; daar leer je ván en mét elkaar!

In het kort

Toelichting van de school

U bent van harte welkom bij ons "op de kaart" van Kbs Jan Bunnik. Via deze weg willen wij u informeren over onze school. Er worden continue  aanpassingen gedaan op onze "kaart".

Op deze site bieden we u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij u een toelichting op de cijfers en feiten. Zo ziet u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Om een goed beeld van onze school te krijgen verwijzen we u naar onze website; www.janbunnikschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Enthousiasme
  • Bekwaam
  • Respect
  • Betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren op school een continurooster. De kinderen van groep 1 zijn op woensdag vrij. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven