Daltonschool Podium

Hoflaan 2 3632 BT Loenen aan de Vecht

Podium is een daltonschool met onderwijs dat is afgestemd op de eisen van deze tijd, met een stabiel en kundig team.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van daltonbasisschool Podium te Loenen aan de Vecht. In dit venster kunt u belangrijke gegevens vinden over het onderwijs dat we bieden, de visie van waaruit wij werken en onze resultaten. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Podium: www.podiumloenen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De kracht van daltononderwijs
  • Warm en betrokken
  • Leren met plezier
  • Toekomstgericht
  • Midden in jouw wereld

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Podium is een kleinschalige, protestants christelijke, daltonschool in Loenen aan de Vecht. We heten kinderen en ouders die vertrouwen hebben in ons onderwijsconcept, van harte welkom op onze school.
We bieden passend onderwijs vanuit individuele - en groepsdoelen en houden voortdurend zicht op de ontwikkeling die de kinderen doormaken.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven