Speelleercentrum De Oversteek

Dorpsstraat 28 5298 CB Liempde

  • Schoolfoto van Speelleercentrum De Oversteek
  • Schoolfoto van Speelleercentrum De Oversteek
  • Schoolfoto van Speelleercentrum De Oversteek
  • Schoolfoto van Speelleercentrum De Oversteek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Speelleercentrum De Oversteek,

Met dit schoolvenster brengen we de school cijfermatig in beeld. We presenteren zo o.a. gegevens over onze onderwijsopbrengsten, leerling populatie en personeel. Voor ouders die hun kind willen aanmelden op onze school is het naast het lezen van de schoolgids, het bekijken van de website en het bezoeken van onze school een extra manier om een goed beeld te vormen van onze school.

Hartelijke groet,

Irene Verbeet

Directeur-Bestuurder

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Autonomie
  • Passie
  • Samenwerking
  • Creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
323
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven