Hamalandschool

Varsseveldseweg 47 7131 BH Lichtenvoorde

Schoolfoto van Hamalandschool

In het kort

Toelichting van de school

De Hamalandschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. Kijk voor meer informatie over de Hamalandschool op www.hamalandschool.nl.

De Hamalandschool maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Kijk voor meer informatie op www.deonderwijsspecialisten.nl.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van het speciaal onderwijs van de Hamalandschool. De resultaten van het voortgezet speciaal onderwijs vindt u hier niet terug. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig vindt u een toelichting bij de cijfers en feiten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in het aantal leerlingen van het speciaal onderwijs van de Hamalandschool. Het aantal leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs ziet u hier niet terug.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
33
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven