CBS De Wingerd

Voorhof 1 8212 CA Lelystad

  • Schoolfoto van CBS De Wingerd
  • Schoolfoto van CBS De Wingerd
  • Schoolfoto van CBS De Wingerd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS De Wingerd. Onze school maakt deel uit van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) in Lelystad. Graag nodigen wij u uit om voor meer informatie te kijken op de website van de school of van de Stichting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk waarden
  • Continu verbeteren(d)
  • Betrokken
  • Leerrijke omgeving
  • Autonoom Aanvullend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

‘De Wingerd’ is één van de scholen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs in Lelystad en ligt in een rustige wijk aan de oostkant van de Atol in een prachtige groene omgeving. 

Wij zien een sterke toename van het aantal leerlingen dat naar De Wingerd komt vanuit heel Lelystad.

Veel gezinnen ook van buiten Lelystad verhuizen naar wijken rondom de Wingerd. Ook is de nieuwbouwwijk “Buitenhof” nog vol in ontwikkeling. Wij zijn dankbaar dat er zoveel ouders/verzorgers kiezen voor De Wingerd.
Veel van onze ouders zijn ware ambassadeurs en net zo enthousiast als wij over ons onderwijs. 

Daarom hebben wij de afgelopen jaren uitgebreid met twee extra groepen in de onderbouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven