Vrijeschool Lelystad

Maasstraat 29 8226 LP Lelystad

Schoolfoto van Vrijeschool Lelystad

In het kort

Toelichting van de school

Worden wie jij bent 

"De vraag is niet: Wat de mens moet kunnen en weten om zich in de bestaande sociale orde te kunnen inpassen. Maar wel: Wat er in de aanleg van de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. 

Dan wordt het mogelijk dat de opgroeiende generatie aan de maatschappij steeds nieuwe krachten aanreikt.

Dan zal in de samenleving steeds datgene tot ontwikkeling kunnen komen wat de binnentredende generatie van mensen in zich draagt. 
Maar van de opgroeiende generatie mag niet datgene gemaakt worden, wat de bestaande maatschappij van deze generatie maken wil."

Rudolf Steiner

Het is niet alleen belangrijk is om te leren wat de maatschappij van je verwacht, maar ook om te ontdekken wat je van nature goed kunt en wat je graag doet. Als je dat doet, kun je nieuwe en waardevolle dingen bijdragen aan de maatschappij. Het is belangrijk dat je niet alleen doet wat anderen willen, maar ook ontdekt en ontwikkelt wat jij echt leuk en goed vindt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Levend onderwijs
  • Rijk onderwijs
  • Samen
  • Eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven