CBS 3sprong

Pauwenburg 2 8226 TA Lelystad

Schoolfoto van CBS 3sprong

Het team

Toelichting van de school

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting kunt u contact opnemen met de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van vaste leerkrachten wordt de vervanging als volgt geregeld:

Stap 1: er wordt overlegd met de duo-collega of hij/zij beschikbaar is.

Stap 2: er wordt naar een vervanger gezocht in de invalpool van onze stichting

Stap 3: er wordt vervanging gezocht via het bemiddelingsbureau SLIM

Stap 4: de groep wordt verdeeld over de overige groepen en krijgen werk mee.

Stap 5: wanneer de stappen 1 tot en met 4 niet mogelijk zijn, zijn de kinderen vrij. Ouders worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. Opvang is mogelijk wanneer dit thuis niet te organiseren is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij groep 3 staan geen uren voor taalonderwijs in dit overzicht. Bij deze groep is taal en aanvankelijk leren lezen nog één vak.

Bij bewegingsonderwijs staat tweeënhalf uur per groep. Daarin zit ook de tijd voor omkleden en verplaatsen van en naar de gymzaal.

Wij hebben iedere week een weeksluiting van een half uur, maar niet iedere groep komt iedere week.

Terug naar boven