KC Het Mozaïek

Kempenaar 21-06 8231 GD Lelystad

Schoolfoto van KC Het Mozaïek

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Kindcentrum (KC) Het Mozaïek.

KC het Mozaïek is een Kindcentrum waarin kinderopvang en school nauw met elkaar samenwerken. Binnen het KC vindt u een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) en basisschool. Het KC is in ontwikkeling maar het doel is helder:

Het Mozaïek is een KC waar kinderopvang en onderwijs naadloos in elkaar overgaan.

Graag nodigen wij u uit om voor meer informatie te kijken op de website van de school: www.hetmozaiek-lelystad.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal Kindcentrum
  • Goed pedagogisch klimaat
  • Onderwijs op maat
  • Continurooster
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting kunt u contact opnemen met de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven