MMiXX

de Tol 251 2266 EE Leidschendam

Schoolfoto van MMiXX

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord

De Wegwijzer is per 1 augustus 2010 ontstaan uit een fusie van OBS Christina en RKBS Joannes XXIII. Beide scholen kenden een lange traditie van degelijk, klassikaal onderwijs in Leidschendam. De afgelopen 3 jaar heeft De Wegwijzer zich ontwikkeld tot een school, waar eigentijds onderwijs wordt verzorgd door ervaren en zeer gemotiveerde leerkrachten. Schooljaar 2013 / 2014 wordt gewerkt met 12 groepen, waarvan 6 groepen op locatie De Tol ( de leerjaren 1 t/m 4) en 6 groepen op locatie Oude Bleijk ( groepen 5 t/m 8) In verband met de fusie tussen een openbare en een RK-school is gekozen voor een algemeen toegankelijke identiteit. Dit houdt in dat alle kinderen ongeacht hun godsdienstige dan wel culturele achtergrond van harte welkom worden geheten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van ATB De Wegwijzer zijn voor 60% afkomstig uit Leidschendam-Zuid en voor 40 % uit de gemeente Den Haag.

De school grenst aan de vinex-locatie Leidschenveen, waar de scholen in verband met grote wachtlijsten in de afgelopen 15 jaar, niet de capaciteit hadden om alle leerlingen op te vangen. Een aantal ouders heeft onze school gekozen in verband met de kleinschaligheid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven