SBO De Vlieger

Boerhaavelaan 298 2334 EZ Leiden

Schoolfoto van SBO De Vlieger

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Volgens het schoolbeleid is de tevredenheid gemeten onder leerlingen. Dit is gedaan aan de hand van de vragenlijsten van Vensters. De vragenlijsten zijn afgenomen in april 2023. De resultaten zijn besproken met het team aan de hand van 4D (Data, Duiden, Doelen, Doen). Op basis van deze analyse wordt indien gewenst beleid aangepast. De resultaten van dit onderzoek en de analyse worden conform de afspraken over de dialoog en de verantwoording besproken en gedeeld.

De analyse is opvraagbaar bij de directie.

Tevredenheid
7,5

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij ons op school geloven wij erin dat elk kind uniek is. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor hun ouder(s)/verzorger(s) en onze teamleden. Wij nemen de algemene tevredenheid van ons als directie, het team, ouders en leerlingen erg serieus. Door meerdere contactmomenten tussen het team en ouder(s)/verzorger(s) te bewerkstelligen, vormen we een duidelijk beeld van de verwachtingen en wensen van beide partijen. Door terug te blikken, krijgen wij een nog duidelijker beeld van de tevredenheid en waar wij ons nog in kunnen ontwikkelen.

Volgens het schoolbeleid is de tevredenheid gemeten onder ouders. Dit is gedaan aan de hand van de vragenlijsten van Vensters. De resultaten zijn besproken met het team aan de hand van 4D (Data, Duiden, Doelen, Doen). Op basis van deze analyse wordt indien gewenst beleid aangepast. De resultaten van dit onderzoek en de analyse worden conform de afspraken over de dialoog en de verantwoording besproken en gedeeld.

De analyse is opvraagbaar bij de directie.

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven