Eerste Leidse Schoolvereniging

P.C. Hooftlaan 12 2332 AX Leiden

Schoolfoto van Eerste Leidse Schoolvereniging

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de E.L.S!

De Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) is een kleinschalige school met klassen van gemiddeld 25 leerlingen. Een goede sfeer onder de kinderen en groepsleerkrachten vinden wij belangrijk. Evenals goed leren rekenen, lezen, schrijven, cultuureducatie, sport en bewegen en muziek.
Omdat wij graag het beste uit alle kinderen halen, bieden wij onderwijs op maat. De leerkrachten en ouders zijn erg betrokken bij de kinderen.

Meer over ons schoolprofiel leest u hier.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine klassen
  • Betrokkenheid
  • Goed onderwijs
  • Cultuur, muziek & sport
  • Continurooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven