Katholieke daltonschool De Sprong

Idzerdastins 63 8925 AG Leeuwarden

Schoolfoto van Katholieke daltonschool De Sprong

In het kort

Toelichting van de school

Het onderwijs op IKC de Sprong is geïnspireerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst en de daltonkernwaarden, 'de school is een gemeenschap, net als het leven zelf'. Wij geloven dat alle kinderen nieuwsgierig zijn naar het onbekende, naar de wereld en de mensen om hun heen. Wij houden die nieuwsgierigheid levend door kinderen de ruimte te geven om zelf keuzes te maken en hun eigen leerproces in te richten. Wij geloven dat leren een sociaal proces is en dat kun je niet alleen. Samen maken wij de Sprong!

IKC de Sprong biedt daltononderwijs en opvang voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 zaten er 278 leerlingen op IKC de Sprong. 

De grafiek hiernaast geeft een vertekend beeld. Dit komt omdat bij deze getallen de leerlingen van IKC de Sprong en IKC Teresa (in Techum) bij elkaar opgeteld zijn. 

Het leerlingenaantal op IKC de Sprong daalt. Het aantal jonge gezinnen in de wijk Camminghaburen daalt en er vinden veel verhuizingen plaats. Hierdoor is de uitstroom groter dan de instroom. 

Aantal leerlingen per leerjaar (1-10-2020):

  • Leerjaar 1: 19 leerlingen
  • Leerjaar 2: 35 leerlingen
  • Leerjaar 3: 37 leerlingen
  • Leerjaar 4: 34 leerlingen
  • Leerjaar 5: 35 leerlingen
  • Leerjaar 6: 42 leerlingen
  • Leerjaar 7: 36 leerlingen
  • Leerjaar 8: 41 leerlingen

De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
438
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven