Dr. Algraschool

Idzerdastins 61 8925 AG Leeuwarden

  • Dit plein is voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
  • Heerlijk samen buiten spelen!
  • Elke middag is de bieb open van 13.00 - 14.00 uur en kunnen de kinderen bij de biebmoeders een boek ruilen.
  • Tijdens de meertalige projectweek is de unit versierd met vlaggen uit allerlei landen.
  • Kinderen weten goed waar ze aan willen werken en wat ze willen leren. Ze zijn goed gefocust op hun taak.

In het kort

Toelichting van de school

Pak een kaart van Leeuwarden, zoom in op Camminghaburen en daar staat de Dr. Algraschool, centraal in een grote wijk. Dagelijks krijgen ruim 300 kinderen hier onderwijs. Een school in het hart van de samenleving. Hier ontdekken kinderen de wereld. Ouders ontmoeten elkaar op het schoolplein. Een plek van veiligheid en een prettig pedagogisch klimaat. Waar kinderen zich goed voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Ons onderwijs is divers van vorm en inhoud. En gevarieerd: door vieringen, cultuur en muziek. We willen daarbij talenten ontdekken en ontwikkelen. Met digiborden, internet in de klas, multimedia en online communicatie met ouders zet de Dr. Algraschool moderne techniek in.

Huisbezoek, klassenavonden, voortgangsgesprekken, presentaties, zo laten we zien hoe belangrijk we het vinden ouders bij de school te betrekken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Blijvend bijzonder
  • ondernemend
  • veelzijdige talentontwikkeling
  • ouders als partner
  • muzikaal en creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Helaas zijn er minder kinderen in Camminghaburen geboren, zodat er minder aanmeldingen zijn.

In het schooljaar 2018-2019 hebben 21 leerlingen de school verlaten door verhuizing of verwijzing. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven