IKC Alexia

Idzerdastins 61 8925 AG Leeuwarden

  • Heerlijk samen buiten spelen!
  • Kinderen weten goed waar ze aan willen werken en wat ze willen leren. Ze zijn goed gefocust op hun taak.

In het kort

Toelichting van de school

Pak een kaart van Leeuwarden, zoom in op Camminghaburen en daar staat het IKC Alexia, centraal in een grote wijk. Dagelijks krijgen ruim 300 kinderen hier onderwijs. Een school in het hart van de samenleving. Hier ontdekken kinderen de wereld. Ouders ontmoeten elkaar op het schoolplein. Een plek van veiligheid en een prettig pedagogisch klimaat. Waar kinderen zich goed voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Ons onderwijs is divers van vorm en inhoud. En gevarieerd: door vieringen, cultuur en muziek. We willen daarbij talenten ontdekken en ontwikkelen. Met digiborden, internet in de klas, multimedia en online communicatie met ouders zet het IKC Alexia moderne techniek in.

Huisbezoek, klassenavonden, voortgangsgesprekken, presentaties, zo laten we zien hoe belangrijk we het vinden ouders bij de school te betrekken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Blijvend bijzonder
  • ondernemend
  • veelzijdige talentontwikkeling
  • ouders als partner
  • muzikaal en creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
224
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven