Johannes Calvijnschool

Buizerdstraat 1 4143 BA Leerdam

Schoolfoto van Johannes Calvijnschool

Contactgegevens

Johannes Calvijnschool

Buizerdstraat 1
4143 BA Leerdam

Telefoon:
0345612802
E-mailadres:
info@calvijnschoolleerdam.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. verstr. onderwijs op Geref. grondslag te Leerdam

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
317
Website schoolbestuur:
www.calvijnschoolleerdam.nl

Samenwerkingsverband

Reformatorisch Samenwerkingsverband PO

Website samenwerkingsverband:
www.berseba.nl

Terug naar boven