De Binckhorst-St. Jan

Eemnesserweg 17 1251 NA Laren

Schoolfoto van De Binckhorst-St. Jan

In het kort

Toelichting van de school

De Binckhorst-St. Jan is een middelgrote katholieke basisschool in het centrum van Laren. Het onderwijs wordt gegeven in een prachtig monumentaal schoolgebouw. De Binckhorst-St. Jan biedt:

- les in het Engels vanaf groep 1 met gebruik van iPads. Een native speaker is aan de school verbonden.
- integratie van ICT in alle groepen
- we werken met het International Primary Curriculum (IPC); geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, maatschappij en beeldende vakken worden in thema's aangeboden. Hierbij ligt de nadruk op het leren van kinderen; het gaat dan vooral om het aanleren van vaardigheden naast kennisleren.

Meer weten? Ga naar De Binckhorst in een overzicht

Of: debinckhorst.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven