Protestants Christelijke Basisschool het Kompas

Patrijzenstraat 53 2922 GN Krimpen aan den IJssel

  • Door de dag heen zitten we in de onderbouw diverse keren in de kring voor een activiteit of om even lekker iets te eten en te drinken.
  • In de pauze spelen we graag op ons geheel vernieuwde, groene schoolplein.
  • We werken met het EDI model (expliciete directe instructie)
  • De kinderen zijn actief betrokken bij het opstellen van de regels en afspraken in de groep - ze bedenken ze zelf.
  • Al vanaf groep 1 leren de kinderen door samen te plannen om zelfstandig te kunnen werken.

In het kort

Toelichting van de school

Het Kompas is een protestants christelijke school. Vanuit de Bijbel geloven wij dat ieder kind een schepping van God is, met door Hem gegeven talenten, dat ieder kind een uniek individu en tevens een sociaal wezen is en dat God de mens de opdracht geeft de aarde te beheren en te bewaren.  

Vanuit deze visie zien wij het als onze opdracht (missie) om de school in principe open te stellen voor alle kinderen. We zijn dus een open christelijke school. Respect voor elkaar, medemenselijkheid en zorg voor de wereld om ons heen staan hoog in ons vaandel. Wij willen de kinderen, die aan ons zijn toevertrouwd, uitdagen in de veilige leef- en leerwereld van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke school
  • Ieder kind telt!
  • Welkom zoals je bent
  • Engels vanaf groep 1
  • Vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
436
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven