SWS De Fladderiep

Voorstraat 3 8317 AG Kraggenburg

Schoolfoto van SWS De Fladderiep

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en/of verlof regelen we vervanging. Wanneer vervanging niet mogelijk is wordt gezocht naar een andere oplossing. (leerlingen verdelen over de groepen, groepen combineren) Leerlingen kunnen in uiterste nood naar huis worden gestuurd. Dir gebeurt uiteraard nooit  zonder medeweten van de ouders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven