De Stapstien

Skoallestrjitte 14 9298 PT Kollumerzwaag

Schoolfoto van De Stapstien

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van CBS de Stapstien. We zijn een christelijke basisschool. We proberen te leven en te werken vanuit ons geloof. De normen en waarden zoals die in de Bijbel staan, spelen een rol bij ons werken, leren, spelen en omgaan met elkaar. Het gaat hierbij om naastenliefde, invoelingsvermogen, mededogen, vergeving en rentmeesterschap. De persoonlijke aandacht voor ieder kind vinden we erg belangrijk. We hanteren daarbij een afwisselend leer- en creatief aanbod!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven