De Stapstien

Skoallestrjitte 14 9298 PT Kollumersweach

  • Schoolfoto van De Stapstien
  • Schoolfoto van De Stapstien
  • Onze school doet mee aan het project van de schoolschrijver. Dolf Verroen en Mindert Wijnstra komen regelmatig op school!
  • Onder deskundige leiding werken we aan talentontwikkeling
  • Ook binnen onze school hebben we actieve ouders. Hier samen lezen met de estafette methode.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van CBS de Stapstien. We zijn een christelijke basisschool. We proberen te leven en te werken vanuit ons geloof. De normen en waarden zoals die in de Bijbel staan, spelen een rol bij ons werken, leren, spelen en omgaan met elkaar. Het gaat hierbij om naastenliefde, invoelingsvermogen, mededogen, vergeving en rentmeesterschap. De persoonlijke aandacht voor ieder kind vinden we erg belangrijk. We hanteren daarbij een afwisselend leer- en creatief aanbod!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven