RK Basisschool Sint Antonius

Klein Zundertseweg 58 4882 BH Klein Zundert

Schoolfoto van RK Basisschool Sint Antonius

In het kort

Toelichting van de school

De Antoniusschool is een katholieke basisschool. Wij werken vanuit de katholieke waarden en normen.  Deze waarden en normen vullen we aan met onze eigen uitgangspunten over onderwijs. Samen vormt dit onze visie op onderwijs. We geven die visie hieronder weer. Onze missie is helder en duidelijk: we staan voor goed en uitdagend onderwijs. We leggen onder deze missie vier even belangrijke visiepunten.

1. Kinderen zijn verschillend en daar houden we rekening mee.

2. Ieder kind heeft eigen mogelijkheden, daar sluiten we op aan en we bieden kansen tot groei.

3. We werken vanuit een leerlijn die een opbouw kent van zelfstandig werken naar zelfstandig leren en bevorderen de zelfstandigheid van onze leerlingen.

4. We werken vanuit katholieke waarden en normen. We vertalen dit naar de kinderen toe door te werken met een levensbeschouwelijke leerlijn vanuit een methodische opbouw.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang wordt aangeboden door de BSO  de Kakelkeet vanuit de organisatie Kober en is buiten het schoolgebouw.
De locatie van de BSO is Klein-  Zundertseweg 1m . Deze organisatie valt onder de KOBER kindercentra groep.
Ook zijn er andere voor- en naschoolse aanbieders/gastouders waar ouders gebruik van kunnen maken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven