KC De Bosrand

Jan Haarstraat 28 7926 TC Kerkenveld

  • Schoolfoto van KC De Bosrand
  • Schoolfoto van KC De Bosrand
  • Schoolfoto van KC De Bosrand
  • Schoolfoto van KC De Bosrand
  • Schoolfoto van KC De Bosrand

In het kort

Toelichting van de school

De Bosrand is een kleine locatie waar peuterspelen en onderwijs wordt aangeboden. Op onze locatie zitten rond de 45 kinderen. De Bosrand wordt voornamelijk bezocht door kinderen uit en rondom de dorpen Kerkenveld en Alteveer. De Bosrand is een basisschool waar goed onderwijs wordt gegeven, identiteit hoog in het vaandel staat en die meegaat met de tijd. Kinderen gaan er met plezier naar school en kunnen zich ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. Sfeer, rust en tijd nemen voor elkaar zijn zaken die worden ervaren zodra je de school binnenstapt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Welbevinden
  • Eigenwaarde
  • Leerhouding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
36
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven