Basisschool De Meidoorn

Kerkstraat 42 5331 CE Kerkdriel

  • Schoolfoto van Basisschool De Meidoorn
  • Schoolfoto van Basisschool De Meidoorn
  • Schoolfoto van Basisschool De Meidoorn

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in de resultaten van openbare basisschool De Meidoorn te Kerkdriel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig heeft de school een toelichting gegeven op de cijfers en de feiten. Zo biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school en de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Ambitie
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Meidoorn zitten kinderen uit het gehele dorp, Maar er zijn ook kinderen die afkomstig zijn uit omliggende kernen zoals Velddriel, Alem en Zaltbommel 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven