Openbare Daltonschool De Engelenberg

Engelenbergstraat 1 8266 AC Kampen

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Engelenberg
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Engelenberg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op openbare daltonschool Engelenberg.

Wij willen u graag iets vertellen over ons daltononderwijs, onze levensbeschouwelijke uitgangspunten, de resultaten, de kwaliteit, de sfeer en de gang van zaken op onze school. Het spreekt vanzelf dat ouders willen weten wat een school te bieden heeft en welke zorg een school aan hun kind besteedt. Gedurende acht jaar is een kind leerling op een basisschool: een lange en belangrijke periode in een kinderleven. De keuze voor een basisschool is daarom geen kleinigheid. Wij hopen dat we u een goed en reëel beeld van onze school kunnen geven

Ons daltononderwijs:
In de afgelopen decennia zijn we in het Nederlandse daltononderwijs vertrouwd geraakt met het hanteren van vijf kernwaarden: Vrijheid in gebondenheid/Verantwoordelijkheid en vertrouwen (1), Samenwerken (2), Zelfstandigheid (3), Effectiviteit/doelmatigheid (4) en Reflectie (5). De woorden vertrouwen, verantwoording en verantwoordelijkheid omkaderen de vijf kernwaarden. Met behulp van de kernwaarden wordt getracht het leer- en leefklimaat in de school op elkaar af te stemmen. 

Ons onderwijs staat voor een brede vorming: cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. Plezier in werken en leren zijn erg belangrijk.

Graag verwijzen we u naar onze website www.odsengelenberg.nl voor veel meer informatie. U kunt op onze website ook de schoolgids downloaden. Ik hoop dat u via deze site of onze website een goed beeld krijgt van de school, maar vanzelfsprekend kunt u ook een afspraak maken om de school te bezichtigen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Reflecteren
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ods Engelenberg heeft ongeveer 165 leerlingen. De gegevens hieronder zijn van twee scholen die onder hetzelfde brinnummer vallen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven