Joppeschool

Joppelaan 73 A 7215 AD Joppe

Schoolfoto van Joppeschool

In het kort

Toelichting van de school

Op een unieke locatie in de bosrijke omgeving van het dorp Joppe ligt de Joppeschool.

Kinderen uit nabije en uit wijde omgeving zijn leerling van onze school. De school biedt geborgenheid aan ieder kind. De school waar ouders, kinderen en leerkrachten trots op zijn. Trots, vanwege de goede cognitieve resultaten die er behaald worden, maar ook vanwege de open en persoonlijke sfeer, het plezier waarmee kinderen naar onze school gaan, de sociale resultaten die hoog- en laatbloeiers hier weten te bereiken en de vele extra’s die de school biedt als het gaat om natuur en milieu, kunst en cultuur, sport en hobby.

Voor meer informatie over de Joppeschool nodigen wij u uit contact op te nemen of te kijken op www.joppeschool.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Afgelopen jaar hebben veel nieuwe kinderen en hun ouders de Joppeschool uitgekozen. Het nieuwe leerjaar 2016-2017 beginnen we met 109 leerlingen. In alle groepen starten we met meer leerlingen. Vanwege de toename starten we met twee kleuterklassen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
111
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen de middag blijven alle kinderen over op school. Alle leerlingen eten in de klas onder toezicht van de leerkracht. Na het eten spelen ze buiten onder leiding van twee ouders en een groepsleerkracht. Deze vorm van overblijven heeft geen financiële gevolgen en heeft bovendien het voordeel dat ouders een deel van het schoolgebeuren meemaken.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven