Het Palet

van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen

 • Schoolfoto van Het Palet
 • Schoolfoto van Het Palet
 • Schoolfoto van Het Palet

In het kort

Toelichting van de school

Het Palet

Christelijke Basisschool Het Palet staat aan de rand van het centrum van Hoogeveen. Ongeveer honderdtien leerlingen bezoeken onze school. Vanuit een christelijke levensvisie begeleiden wijde kinderen in hun ontwikkeling.

Op Het Palet is uw kind écht zichtbaar!

Op Het Palet vinden we dat ieder kind de ruimte verdient om uniek te zijn en zich optimaal te ontwikkelen, zowel qua kennis en vaardigheden, als ook op emotioneel en sociaal gebied.

 • We hebben oog voor het individu.
 • We dagen kinderen uit om te laten zien wat ze kunnen.
 • In een positieve en open sfeer hebben we oog voor elkaar.
 • Een enthousiast team werkt iedere dag aan deze prachtige missie.

Schoolvenster

DitSchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Palet. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
 • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven