De Morgenster

Orion 16B 7904 LG Hoogeveen

  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster
  • Schoolfoto van De Morgenster

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het "venster" van CBS De Morgenster, één van de negen PricoH scholen. De Morgenster is een christelijke school. We willen het christelijke karakter vormgeven in de omgang met de kinderen en hun ouders en ook met elkaar als leerkrachten. Vanuit de verbondenheid met God en op grond van de normen en waarden die de Bijbel ons aanreikt, willen wij de kinderen leren aandacht voor elkaar te hebben en elkaar te respecteren. Luister met je oren en luister met je hart. We willen onze leerlingen leren initiatief te nemen en keuzes te maken, invloed op je eigen leven te hebben. Veiligheid staat bij ons voorop, voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Vanuit een positieve benadering, d.m.v. PBS, waarin een goede sfeer en humor een belangrijke rol spelen.

Wij zitten in een Brede school, waar ook naschoolse activiteiten plaatsvinden met aandacht voor meervoudige intelligentie. Aangeboden door verschillende instanties, waaronder Scala en onze combinatie functionaris.

We hebben een prachtig schoolplein. Wij zijn samen school in de BSK, ieder met zijn eigen identiteit.

Ouders spelen een belangrijke rol, we zijn elkaar nodig, in een open houding naar elkaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leren en ontwikkelen
  • vertrouwen
  • veiligheid
  • respect
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De komende jaren verwachten we dat het aantal leerlingen zal afnemen, gezien de prognoses van de gemeente. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven