School voor Speciaal Basisonderwijs De Kameleon

Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van SBO de Kameleon. SBO de Kameleon maakt onderdeel uit van het gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 t/ m 12 jaar in Hoogeveen. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de volgende link: Schoolgids De Kameleon

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier naar school
  • Ieder kind zijn eigen kleur
  • Positieve benadering
  • Gespecialiseerd onderwijs
  • Samenwerkingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is de afgelopen jaren in leerlingaantallen teruggelopen. Deels doordat leerlingen, i.v.m. passend onderwijs, onderwijs blijven volgen op een reguliere basisschool en deels door de demografische krimp.

Capaciteitsprobleem

In sommige gevallen kan worden besloten uw zoon/dochter niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:         

  • De school vol is.
  • Er geen ruimte is in de groep vanwege de specifieke vraag van de leerling en samenstelling van de groep.
  • Er onvoldoende deskundig en bevoegd beschikbaar personeel in de school aanwezig is.
  • De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en behandeling voor de betreffende leerling en het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen.

Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan de locatie/groep maximaal kan bedienen. Wanneer de school een volverklaring heeft kunt u dit lezen op de website van RENN4. In die situatie kunnen wij uw zoon/dochter niet plaatsen en vervalt onze zorgplicht.

Weergave

Leerlingen
40
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven